18:13 EDT Thứ sáu, 29/08/2014

Lịch bảo trì Server.

* Bảo trì định kỳ:  ngày 01&15 hàng tháng.

Kết quả Giáo dục

Liên kết Website

Trang nhất » Văn phòng » Tin mới nhất » Thư mời

Tin nổi bật

Lời hay - Ý đẹp

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.

                                                                            Tác giả: Karl Marx

Hình ảnh hoạt động

Số: 065 /TM-PGDĐT

Số: 065 /TM-PGDĐT_Triển khai kế hoạch bộ môn Thể dục.

Triển khai kế hoạch bộ môn Thể dục

................................

Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai Nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cấp Tiểu học.

Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai Nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cấp Tiểu học

Số: 214/TM-GDĐT-HSSV

Số: 214/TM-GDĐT-HSSV_Tham gia lớp tập huấn công tác y tế trường học năm 2014

Tham gia lớp tập huấn công tác y tế trường học năm 2014

........................

Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Số: 060/TM-PGDDT

Số: 060/TM-PGDDT_Tham dự Hội nghị chuyên đề “Chuẩn bị năm học mới”

Tham dự Hội nghị chuyên đề “Chuẩn bị năm học mới”

Số: 952-NV

Số: 952-NV_Về triển khai tập huấn thực hiện nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

Về triển khai tập huấn thực hiện nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử.

Số: 053 /TM-PGDĐT

Số: 053 /TM-PGDĐT_Dự Hội thảo tiếng Anh Tiểu học cấp thành phố.

Số: 053 /TM-PGDĐT_Dự Hội thảo tiếng Anh Tiểu học cấp thành phố.

Số: 051 /TM-PGDĐT

Số: 051 /TM-PGDĐT_Họp triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

Họp triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015.

Số: 056-TTr

Số: 056-TTr_Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra coi thi năm 2014.

Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra coi thi năm 2014

Số: 050 / TM-PGDĐT-YT

Số: 050 / TM-PGDĐT-YT_Về phối hợp tập huấn xây dựng hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm cho các đối tượng bếp ăn và suất ăn sẵn đang hoạt động trên địa bàn quận Bình Tân năm 2014.

Về phối hợp tập huấn xây dựng hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm cho các đối tượng bếp ăn và suất ăn sẵn đang hoạt động trên địa bàn quận Bình Tân năm 2014.

Số: 049 /TM-PGDĐT-TKTT

Số: 049 /TM-PGDĐT-TKTT_Nộp gấp báo cáo thống kê EMIS cuối năm học 2013-2014 để kịp thời tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. (Gặp đ/c Thịnh) (có bổ sung)

Nộp gấp báo cáo thống kê EMIS cuối năm học 2013-2014 để kịp thời tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. (Gặp đ/c Thịnh) _ Số liệu bao gồm: Các form chi tiết báo cáo thống kê EMIS cuối NH:13-14. _ (Lưu ý: Tài chính mẫu mới)

Số: 125/GDĐT-KTKĐCLGD

Số: 125/GDĐT-KTKĐCLGD_Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Họp Ban Lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Số:  016  /TM-CĐGD

Số: 016 /TM-CĐGD_Họp BCH chuẩn bị nội dung kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2013–2014.

Họp BCH chuẩn bị nội dung kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2013–2014.

Số: 478 /NV

Số: 478 /NV_V/v tham gia tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.

V/v tham gia tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014. Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của UBND quận về tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.

Số: 048/TM-PGDĐT

Số: 048/TM-PGDĐT_Thảo luận lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Tài trợ giảm nghèo và phát triển” năm 2014.

Thảo luận lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Tài trợ giảm nghèo và phát triển” năm 2014.

Số: 047/TM-GDĐT-THCS

Số: 047/TM-GDĐT-THCS_Triển khai công tác xét TN.THCS. _ Công tác báo cáo cuối năm học. _ Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 – 2015.

Triển khai công tác xét TN.THCS. _ Công tác báo cáo cuối năm học. _ Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 – 2015.

Thống nhất nội dung chuẩn bị Đại hội Câu lạc bộ nữ cán bộ chủ chốt Quận.

Thống nhất nội dung chuẩn bị Đại hội Câu lạc bộ nữ cán bộ chủ chốt Quận.

Thống nhất nội dung chuẩn bị Đại hội Câu lạc bộ nữ cán bộ chủ chốt Quận. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Câu lạc bộ nữ cán bộ chủ chốt Quận, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ cán bộ chủ chốt Quận trân trọng kính mời:

Số: 045/TM-PGDĐT

Số: 045/TM-PGDĐT_Họp về công tác thực hiện “Đề án vị trí việc làm”.

Họp về công tác thực hiện “Đề án vị trí việc làm” .

Số: 046/TM-PGDĐT

Số: 046/TM-PGDĐT_về “Giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế cho Giáo viên và Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh _ Hướng dẫn cập nhật mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội thảo về “Giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế cho Giáo viên và Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. 1. Hội thao nâng cao trình độ Ngoại ngữ, Tin học _ 2. Hướng dẫn cập nhật mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 043-044 /TM-PGDĐT-THCS

Số: 043-044 /TM-PGDĐT-THCS_Tập huấn công tác xét TN.THCS và tuyển sinh 10_Công tác hướng học, phân luồng học sinh sau TN.THCS_Trao đổi nội dung tuyển sinh 10 năm học 2014-2015.

Tập huấn công tác xét TN.THCS và tuyển sinh 10_Công tác hướng học, phân luồng học sinh sau TN.THCS_Trao đổi nội dung tuyển sinh 10 năm học 2014 - 2015

Số: 042 /TM-PGDĐT

Số: 042 /TM-PGDĐT_Triển khai công tác kiểm tra chéo việc thực hiện “Đề án vị trí việc làm”.

Triển khai công tác kiểm tra chéo việc thực hiện “Đề án vị trí việc làm”.

Số: 041/TM-PGDĐT-MN

Số: 041/TM-PGDĐT-MN_Họp Giao ban Hiệu trưởng và Chủ các nhóm lớp.

Họp Giao ban Hiệu trưởng và Chủ các nhóm lớp.

Số: 040 /TM-PGD&ĐT

Số: 040 /TM-PGD&ĐT_Triển khai thực hiện bộ thực đơn ... và bộ minh họa thực phẩm “ba phút thay đổi nhận thức ”. Hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Y tế kiểm tra y tế trường học NH2013-2014

Triển khai thực hiện bộ thực đơn dành cho bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học và bộ minh họa thực phẩm “ ba phút thay đổi nhận thức ”. Hướng dẫn chuẩn bị kế hoạch Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Y tế kiểm tra y tế trường học năm học 2013-2014.

Số: 039 /TM-PGD&ĐT

Số: 039 /TM-PGD&ĐT_Thao giảng Tiếng Anh.

Thao giảng Tiếng Anh : Unit 15 Going out – part B1,2

Số: 038 /TM-PGDĐT-MN

Số: 038 /TM-PGDĐT-MN_Hướng dẫn thực hiện viết phiếu đánh giá giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi và Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Hướng dẫn thực hiện viết phiếu đánh giá giáo viên tổ chức hoạt động vui chơi và Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Số: 038 /TM-PGD&ĐT

Số: 038 /TM-PGD&ĐT_Thao giảng bộ môn Công nghệ 9.

Thao giảng bộ môn Công nghệ 9.

Số: 037 /TM-PGDĐT

Số: 037/TM-PGDĐT_Thao giảng Vật lý 9.

Thao giảng Vật lý 9, bài 52 “Ánh sáng trắng và ánh sáng màu”

Số: 036/TM-PGD&ĐT

Số: 036/TM-PGD&ĐT_Dự thao giảng Địa lý 8.

Dự thao giảng Địa lý 8 – Bài 35: Thực hành về khí hậu thủy văn Việt Nam

Số: 035 /TM-PGDĐT-THCS

Số: 035 /TM-PGDĐT-THCS_Ôn tập, kiểm tra HKII năm học 2013 – 2014.

Ôn tập, kiểm tra HKII năm học 2013 – 2014.


Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 2187

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58968

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 614185

Đăng nhập thành viên

Liên kết khác

° Báo Tuổi trẻ
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục Việt Nam
----------------------------------------------

° Báo Giáo dục thời đại
----------------------------------------------

° Báo Thanh niên
----------------------------------------------

free web tracker

 

Quản lý đưa tin