Website tạm ngưng hoạt động
Website đã bảo trì, vui lòng truy cập lại lần sau!
Từ ngày 05/12/2014, Website Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân sẽ tạm ngưng hoạt động nhằm phục vụ cho việc bảo trì dài hạn chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Tuyên _ Trưởng Phòng và theo tinh thần công văn số 1280/TB-PGDĐT-TKTT ngày 12  tháng 11 năm 2014 về bảo trì dài hạn Website Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp các Bộ phận chuyên môn hoặc Văn phòng. 
Về trang chủ